Ilse Houben

Kom helemaal tot ontspanning!

 "genoeg voor iedereen"

1) Hoe kan de gezondheidszorg verbeterd worden?

De dokters en verpleegkundigen leren ook de alternatieve geneeskunde en deze wordt evenwaardig beschouwd aan de klassieke geneeskunde. De mens wordt holistisch bekeken dit wil zeggen: evenveel aandacht geven aan het fysieke, het emotionele, het spirituele,... Meer nadruk leggen op preventieve geneeskunde door o.a. mensen hun immuniteit te verhogen kunnen ziekten vermeden worden. Vb: het immuunsysteem van de mens kan verbetert worden door de transfer factoren dat in colostrum zit. Hierdoor gaat het zelfgenezend vermogen van de mens verbeteren met tot gevolg minder inname nodig van antibiotica. Want antibiotica dood de slechte maar ook de goede bacteriën in de darm. Dus het geneest je maar verzwakt je tegelijker tijd. Bij kanker zien we hetzelfde de chemo en operatie en bestraling kan de kanker genezen door de kankercellen te doden maar ook de goede cellen worden mee gedood. Dus ook hier geneest het lichaam en het verzwakt tegelijkertijd. Dit kan vermeden worden door een bioresonantietoestel te gebruiken die de frequentie van de gezonde cel uitstraat en deze dus versterkt. Ook bestaat er een frequentie toestel dat de resonerende frequentie van de kankercel of bacterie uitstraalt en deze zo kapot laat springen. Dit is het soort geneeskunde waar we naartoe moeten evolueren. Een geneeskunde die het lichaam geneest en versterkt tegelijkertijd. Kanker kan ook op een alternatieve wijze behandeld worden Doormiddel van cannabisolie die de kankercel dood, de cressana producten (waterkers) dat als antioxidant werkt. Colostrum die de immuniteit van de mens beter laat werken en daardoor het zelfgenezend vermogen van de mens versterkt. 


2) Energie

Klimaatplan opstellen waardoor we zo snel mogelijk CO2 neutraal zijn. Dit door zo snel mogelijk alle hernieuwbare energie te stimuleren waaronder de windmolens,zonnepanelen,warmtepompen, auto's die geen CO2 uitstoten zoals de elektrische wagens, waterstofwagens,... De regering moet alle technologie die hernieuwbare energie leveren actief promoten. De mensen weten er te weinig over. Best een verbod op auto's die CO2 uitstoten tegen 2035. Dit door subsidies te geven aan mensen die een elektrische of waterstofmotor wagen produceren of aanschaffen. De bedrijven stimuleren in hernieuwbare energie te investeren. De bedrijven te stimuleren om hun lease wagens elektrisch of op waterstof te laten rijden. Geen koolstoftaks, het probleem bij de basis aanpakken er voor zorgen dat er minder CO2 wordt uitgestoten. Ik ben er voorstander van dat de kerncentrales in 2025 dichtgaan. De oplossingen zoals een klein windmolentje op je dak dat je hele huis van energie kan voorzien zouden moeten gepromoot worden. Mensen of bedrijven die zonnepanelen hebben zouden hun overschotten moeten kunnen opslaan in superbatterijen of de biocel. Zodat ze meer onafhankelijk worden van het net. Elektrische wagens is een stap in de goede richting Verder zouden de waterstofmotoren moeten gepromoot worden en de magneetmotoren. De magneetmotor heeft enkel een batterij nodig en heeft verder geen brandstof nodig. Elke beperkende maatregel zoals het invoeren van wegentaks of vliegtuigtaks moet vermeden worden.De mensen hebben al genoeg rekeningen taksen kan men missen als kiespijn. Het probleem moet aan de basis aangepakt worden dwz vliegtuigen bouwen die minder CO2 uitstoten. Verder moet er zoveel mogelijk bos behouden blijven en moeten er zoveel mogelijk bomen bijgeplant worden. Groen dak zijnde Gras op dak stimuleren omdat dit de CO2 uit de lucht haalt. Groen dak vat het water op en zorgt ervoor dat er minder onderstromingen zijn. Geen nieuwe wegen bijmaken want teveel beton is niet goed omdat er teweinig water in de grond kan. Elk nieuw huis zou een waterwarmtepomp met vloerverwarming en plafondkoeling moeten hebben.

3) Hervorming van het schoolsysteem

In de lagere school geen puntensysteem dit geeft teveel stress. Meer nadruk leggen om samen iets te bereiken, samenwerking stimuleren. Meer naar het Zweedse systeem gaan. Yoga, Meditatie, zelfontwikkeling emotionele ontwikkeling, opvoedkunde en filosofie opnemen in het lessenpakket. Yoga en meditatie om de kinderen tot innerlijke rust te brengen. Zorgen dat sommige kinderen minder medicatie zoals relatine nodig hebben. Het vak zelfontwikkeling waar er les gegeven wordt over hoe omgaan met alle mogelijke levenssituaties die men als mens kan tegenkomen. Ook leren over de kracht van positief denken, stimulatie van al de talenten en gaven van de mens. Opvoedkunde in het 6de middelbaar om te leren hoe omgaan met alle situaties die je met kinderen kan meemaken. Filosofie is belangrijk om zo ruimdenkend te worden. Betaalbaar onderwijs is ook noodzakelijk.

4) Respect

Tolerantie, acceptatie en respect hebben voor elk levend wezen ongeacht zijn mening, ras, stand, geloofsovertuiging of sexuele geaardheid.

5) Geloof

Ik ben rooms katholiek opgevoed. Verder heb ik het hindoeisme goed leren kennen door te reizen met de Indische organisatie "embracing the world".

Ik heb respect voor elk geloof dat gebaseerd is op respect voor elkaar en liefde.

 Ik heb respect en sta open voor het hindoeisme, boedhisme, jodendom, islam. Ik sta niet open voor extremisme binnen een geloof.

Elk geloof kunnen we zien als een mooie kleur. Het is de combinatie van al die kleuren dat een mooie regenboog vormt. 

Het is niet zo dat er moet gevochten worden over dit geloof is beter dan dat geloof. Ik ben voorstander van samenwerking, begrip en respect voor elke geloofsovertuiging die gebaseerd is op liefde, tolerantie en respect voor elk levend wezen. Ik hoop en bid dat elk levend wezen altijd genoeg zal hebben van wat hij /zij nodig heeft. 

Ik bid en hoop dat alle levende wezens (mensen, dieren, planten, bloemen en bomen) op aarde gelukkig mogen  zijn.

Ik bid dat elk levend wezen op aarde altijd innerlijke rust, vrede, liefde en vreugde mag ervaren. Ohm Shanti Shanti Shanti! 

May peace always prevail! 


6) Basisinkomen

Basisinkomen invoeren van tussen de 1000 a 1500 euro om ervoor te zorgen dat er in iedereen zijn basisbehoefte zoals water, elektriciteit en huur wordt voorzien en dat er geen armoede meer bestaat in België. Daarnaast mag iedereen nog zoveel bijverdienen als men wenst en dit wordt dan belast.

7) Belasting

De multinationals zouden meer belasting moeten betalen. Gemiddeld betalen de multinationals 12 procent belasting dit zou toch mogen evolueren naar 15 procent. De BTW op elektriciteit terug naar 6% brengen. Elekticiteit is geen luxe het is een basisbehoefte.

8) Veiligheid

Geen zero tolerance bij de politie. De boetes afhankelijk maken van je inkomen is een veel eerlijker systeem. Alle criminelen in de gevangenis psychologisch begeleiden zodat ze als ze vrijkomen niet hervallen. Zo veel mogelijk alternatieve straffen en enkelbanden geven aan criminelen en zo minder effectieve straffen geven.

9) Immigranten

De nadruk zou best liggen op ontwikkelingssamenwerking. Als er in alle landen genoeg is dan komen de vluchtelingen niet dan hebben ze daar geen behoefte aan. Ik ben voorstander van de kwijtschelding van de schulden van de ontwikkelingslanden. De vluchtelingen wel opvangen maar naar hier komen zeker niet aanmoedigen.

10) Europa

Samenwerking tussen de landen in Europa is positief. De regels die opgelegd worden aan de landen moeten een voordeel zijn voor de inwoners en geen nadeel. Minder regels opleggen aan de landen. De emissiehandel stoppen dit zorgt niet voor minder CO2 uitstoot. In plaats daarvan landen en bedrijven belonen die minder CO2 uitstoten. De bedrijven verplichten zo energiezelfvoorzienend als mogelijk te zijn met alternatieve energiebronnen zoals windmolens of zonnepanelen.

11) Geluksgevoel bij de mens verhogen

Alle Mensen maar ook degene die aan de antidepressiva zitten of drankverslaafden of drugsverslaafden zouden meer vreugde moeten gaan voelen door hun talenten en gaven te ontwikkelen en te gebruiken dus door hun hobby's te gaan doen. Verder is yoga en meditatie aan te raden omdat ze dan tot innerlijke rust en vreugde komen. Ook mindfulness en contact leren maken met je hogere zelf en ziel is aan te raden. Dan zal de mens minder gaan piekeren en meer vertrouwen op zijn eigen intuïtie en zesde zintuig en zal dus in staat zijn gelukkiger te zijn en juistere beslissingen te nemen.

12) innovatie

De nieuwe technologie die de mensheid ten goede komt zoveel mogelijk aanmoedigen. Zoals vb skyway, vervoer op rails boven de grond dat door te rijden ook energie opwekt ipv verbruikt. 5G mag maar is niet ok dat de straling schadelijk is voor de gezondheid. Zelfrijdende auto's aanmoedigen. Elektrische wagens aanmoedigen met batterijen die zichzelf opladen tijdens het rijden; In de scholen meer werken met de computer. Toetsen op de computer niet meer met de hand.

13) inspraak

de bevolking inspraak geven bij beslissingen door het referendum te gebruiken. Bij belangrijke beslissingen waar we in dilemma zitten een referendum organiseren en de besluitvorming hierop baseren. De uislag niet naast zich neerleggen.

14) administratieve vereenvoudiging

Vereenvoudiging van de administratie overal.

15) Landbouw biologische boederijen stimuleren.

Hogere subsidies voor bio landbouw. De doelgroep voor zorgboerderijen uitbreiden zodat mensen met een burn-out of depressie of ook terecht kunnen om te herstellen door op de boerderij te helpen.Meer landbouwstages stimuleren. Ipv bosklassen ook eens boerderij klassen. Iedere school zijn eigen moestuin en mini boerderij. Landbouwgronden minder intensief, meer extensieve landbouw zodat er meer voedingstoffen in de bodem en in het voedsel zitten. agroforestrie naast biologische landbouw ook agroforestrie stimuleren. Dit wil zeggen ook bomen op de landbouwgrond planten. De koeien en varkens minder mais geven maar meer hennep,gras,klaver zoals vroeger. Permacultuur stimuleren. Gewassen meer spreiden, natuurlijk biotoop cree¨ren waardoor er geen pesticiden meer nodig zijn.

16) Wereldvrede stimuleren

Alle conflicten trachten uit te praten zo weinig mogelijk geweld gebruiken. Zo weinig mogelijk geld uitgeven aan wapens. Vrede stimuleren wereldwijd. Verbod op kernwapens in België en wereldwijd het goede voorbeeld geven.